Βρέθηκαν 107 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128698644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174920901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 057504495
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172595501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 163019412
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170293701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟ - ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099057910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3779301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENVIROGREEN AND PLANNING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801932571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166464201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASSET DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801879780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165076901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MANXPER ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801691482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161583101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801292169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153679901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141479626
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154175101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121314238
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152980301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση