Βρέθηκαν 157 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΙΟΝΙΛΝΤΑ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132596220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148755601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ - ΠΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802315529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174184701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996583472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166165001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ. ΤΣΕΡΩΝΗΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801917856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165774701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801725385
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162221701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

K-FRUITS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801612089
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160121001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIDIGITS HELLAS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801609386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160070901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TRYFON LEISURE & LUXURY VILLAS Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800557258
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129222201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση