Βρέθηκαν 171 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054704936
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165222001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FF MEDICAL & WELLNESS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801749924
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162642501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HABIBI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801735968
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162401801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801728375
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162271901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GEROBO INTERNATIONAL Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801641720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160673601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACTIVE ENTERPRISE S.R.L. GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996727889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160305001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΜΑΦΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996689310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160255101001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BEVIKON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801478032
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157663201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΤΗΡΩ ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043547945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157374101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Τ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801374360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155436701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση