Βρέθηκαν 54 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103319748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175529001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Athens Art Conservation Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802162232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171214101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137623588
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167364001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARATHON DEVELOPMENT Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801939129
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166637101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENpharma Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801463424
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157396701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042744549
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 217401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046763070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155327901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADMEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801236227
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152382701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση