Βρέθηκαν 93 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SECURE RECORDS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801799000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163558301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ. - ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Γ. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801620380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160273001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΕΝΕΚΟΣ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996887990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152015001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHRISTINA VISAN TOY MIHAI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 172375164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151899801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 143529052
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151187301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DTP PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800934394
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145272801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A.P. TELECOM EXPERTS CONSULTING LTD


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996940326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144472101001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GENTILINI Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800825208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142221701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση