Βρέθηκαν 74 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124849644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172248401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165458232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171166101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802030179
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168493001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801822787
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163999401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WHITEBOARDS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801711983
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161974001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΒΕΝΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801679352
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161356101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HRISTO YAKINOV PRODAN TOY EVGENI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 179369719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161371601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι4 ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801621326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160290301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146814784
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157450601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση