Βρέθηκαν 105 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

IP EXPERT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999238370
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5925401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΑΣΩΝ PRIMUS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 090175275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141156301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΙΖΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064728063
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163788301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073202180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153963601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 170816126
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152529201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066027334
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152226001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801152289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150292801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2019
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 149723658
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149319401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση