Βρέθηκαν 101 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

WHATAGIFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801770995
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163022801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SMARTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801424724
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156521301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLENCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801359160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155092101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NI-VAL Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801300229
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153867701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΟΡΓΟΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801228983
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152237601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLOUX 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801223373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152111901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BusinessMonitor Aνώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801195646
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151500901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση