Σ.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-Π.ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΟΕ

ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 35 , ΑΘΗΝΑ, 11142

Σ.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-Π.ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΟΕ


ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 35 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801026709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147261201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-08-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-08-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KOOKOOVAYA ATHENS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 35
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΤΗΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία λιανική και χονδρική και εισαγωγή τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, δώρων, τσαντών, ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ, παρεμφερών και μη ειδών, απομιμήσεων κοσμημάτων, παραδοσιακών προϊόντων καθώς επίσης παροχή υπηρεσιών ζωγραφικής και κατασκευή ειδών λαϊκής τέχνης ,κεραμικών, ξύλινων και λοιπών προϊόντων και κάθε άλλη συναφής άσκηση δραστηριότητας. Για τη επίτευξη του σκοπού η εταιρεία δύναται και : α. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για τη εκπλήρωση τους . β. Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιαδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να αντιπροσωπεύει εταιρείες συναφούς σκοπού ή αντιπροσωπεύεται από εταιρείες συναφούς σκοπού στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και γ. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. δ. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την μίσθωση ακόμα και δημοσίων, δημοτικών κλπ εν γένει ακινήτων προς άσκηση των παραπάνω εμπορικών δραστηριοτήτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47788904 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Κύρια
46411328 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Δευτερεύουσα
46441108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Δευτερεύουσα
46901006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Δευτερεύουσα
46901007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
47191008 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47717116 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47717137 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47717146 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47727302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ Δευτερεύουσα
47788601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΚΑΔΡΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Δευτερεύουσα
47788610 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47788622 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
90031105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση