Βρέθηκαν 38 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FIORE ARCHITECTS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801923980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166007301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NETWIND ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801897877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165393501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

3Μ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801788439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163334701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΟΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 065576706
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162690101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLOCK722architects+ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800901781
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144516401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GIANNIS WEALTH MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800837268
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142579101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VASILE ANTONEAC TOY VASILE


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145249603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143304401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση