Βρέθηκαν 26 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 153754552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144737001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802117200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170292101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

J.I.B. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802019427
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168256501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 300498378
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161630401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ON THE MOVE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801328240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154505401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ AUDIO SOUND ΕΠΕ - UNITED TECHNICAL GROUPS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996952546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146258701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΛΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145566995
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143239201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128610940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139972501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση