Βρέθηκαν 140 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CMBlu Energy ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802324920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174350701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142038161
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170222401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802029224
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168468401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDITRUST GROUP Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801938784
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166624401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUNRIDER HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801834878
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164223301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASCENTHARVEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801800678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163582601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996719226
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162031301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση