Βρέθηκαν 84 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EUROTRADE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL COMPANY OF PREFAB BULDINGS SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 094450809
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2143601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-1996
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

TRESIOS SHIPBUILDING AND CONSTRUCTION P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801839099
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164306601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2022
  • ACTIVE 

GWRX GROUP SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801828097
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164098101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2022
  • ACTIVE 

PROBOOKS


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801727888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162264501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2022
  • ACTIVE 

GEORGIOS GIANNOULIS KAI POTHITI KANELLIDI O.E.


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801676189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161301801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2021
  • ACTIVE 

FOODYLICIOUS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801500713
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158056601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2021
  • ACTIVE 

ORBIT FITNESS & WELLNESS CENTER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801258047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152878401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2020
  • ACTIVE 

LIGHT EQUIPMENT SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801376248
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155482501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2020
  • ACTIVE 

MYESENS MONOPROSOPI I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801308100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154047501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2020
  • ACTIVE 

FIMER GREECE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801258164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152879601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2019
  • ACTIVE 

Σύνδεση