Βρέθηκαν 48 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ UW TECH HELLAS Α.Ε. – EIS Α.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996753000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166603101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TERRAMETRIC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801677739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161330201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UW TECH HELLAS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997264723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160275601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ITHACA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801521118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158422601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078860731
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8841301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΕΡΓΚΙ ΓΡΑΜΟΖΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105154080
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150386101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΩΜΑΪΔΗΣ Κ. & ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.& Π.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 998471630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149490201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΠΑΪΣ 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800923736
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145029001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση