Βρέθηκαν 40 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GEOWATT ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802180620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171586201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEXUS VILLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802094440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169828201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Amaria Group Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802020010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168266101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΛΣΤΑΜ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801746798
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162585501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AKROS DELI FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801499574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158034501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801232695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152311401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AYGO DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801189596
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151384001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGOMAR SYSTEMS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801092160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148905001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BOARDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801039698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147602501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση