Βρέθηκαν 240 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝ ΟΙΚΩ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 996774854
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175469501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

F. F. LUXURY SLEEP PRODUCTS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802185048
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171671401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MUSEUM EVOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800723056
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138409401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRATERM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802120173
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170353901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΙΡΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802080380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169538601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)V.D. VINYA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802048030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168873901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MYRTO BAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996733835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167727133000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση