Βρέθηκαν 37 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΤΑΝΙΜΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802089116
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169715101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100791908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154102101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚ.Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΚ.Π.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801267173
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153085501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141541499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151616601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΝΤ PROPERTIES ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801094706
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148965501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WGW WATER GAS WASTE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800824630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142205901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141536999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133646001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση