Βρέθηκαν 72 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALPHA ENERGY SERVICES ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802248967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172957401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A.Z. SECURETECH CONSULTING Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802015662
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168182101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATURALS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801761556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162847101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)EBLOOM GREECE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801524121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158479901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2021
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

DART FACILITIES MANAGEMENT Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801465988
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157442201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044948228
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157358801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE STRIPES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801420805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156446201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΡΩ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039832169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157331101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

mhealth Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801375725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155468001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039714221
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154802901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση