Βρέθηκαν 75 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Ch plus Ar ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802055776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169046001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTERDECO Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802006745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168026601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANF ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801974003
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167374101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΙΕΝΣ ΤΕΚ ΕΝΤ ΦΑΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801341236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154741001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125009585
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153071801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAVA BOOZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801247266
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152634901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΒΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103315946
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150437701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

E-LAMINATE.GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801133343
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149862901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801128369
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149749301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση