Βρέθηκαν 126 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΚΡΗΣ Μ. - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802379410
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175323201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOTOHALL Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802369821
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175154701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 174085494
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170707301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801740200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162472301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801693487
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161624901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801604551
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159982201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R.L.G. LIGHTNING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801353352
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154969201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801320241
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154331801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση