Βρέθηκαν 62 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THE BASTIAT COMPANY LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996653325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164409601001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NISI YACHT SALES CO. LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996653337
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164370701001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996682290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160301301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΡΜΗΝΙΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800978993
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146189801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEN APARTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800960295
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145789201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800914752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144812401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHEUROAD SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800888176
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144159201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZS GRAMMO CONSULTING IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800874645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143639801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση