Βρέθηκαν 91 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Lydia-Mario Εμπόριο Ρούχων Εσωρούχων Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802059020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169112001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΙΤΙΚΟ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801555539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159057001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NARRATOLOGIES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801338914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154700301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΤΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 158159440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155855801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801260100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152922701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHRISNIK HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801235790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152372401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WATERECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801188305
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151360301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOMI I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801174245
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150816401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΡΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 032118230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150918901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039508542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150511901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση