Βρέθηκαν 76 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Lydia-Mario Εμπόριο Ρούχων Εσωρούχων Ε.Ε.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 802059020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169112001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2023
  • ACTIVE 

HOBSIDO TECHNOLOGY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801999279
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167901201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-01-2023
  • ACTIVE 

SafetyTechHellas Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801743380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162532101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2022
  • ACTIVE 

ΣΠΙΤΙΚΟ Ο.Ε.


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801555539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159057001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ACTIVE 

NARRATOLOGIES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801338914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154700301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2020
  • ACTIVE 

AELLIS FOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801315808
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154230401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2020
  • ACTIVE 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΤΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 158159440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155855801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2020
  • ACTIVE 

ΙΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801260100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152922701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2019
  • ACTIVE 

CHRISNIK HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801235790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152372401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2019
  • ACTIVE 

Σύνδεση