ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14 , ΑΘΗΝΑ, 10432

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 046014570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2467801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-11-1995
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-04-1997
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ACTION CLUB HELLAS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση