Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ACTION CLUB HELLAS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800833153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142446301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Γ.ΚΑΙ Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999898402
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4373501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046014570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2467801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094289405
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 704201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση