ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ

Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 228 , ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 17343

ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ


Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 228 , ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 084122867
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2471001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-04-1997
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-04-1997
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NIKOLAKOPOULOS BROS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 228
  Πόλη:
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. β) Η εμπορία ανταλλακτικών & αξεσουάρ μοτοσυκλετών. γ) Η εμπορία εξωλέμβιων & JET SKI. δ) Η εμπορία ανταλλακτικών & αξεσουάρ εξωλέμβιων. ε) Η εμπορία γεννητριών ρεύματος. στ) Η εμπορία όλων των ανωτέρω και μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). ζ) Η εισαγωγή όλων των ανωτέρω από το εξωτερικό. η) Η εξαγωγή όλων των ανωτέρω στο εξωτερικό. θ) Η επιχείρηση πρακτορείας ασφαλειών μοτοσυκλετών, αυτοκινήτων, ασφαλειών ζώης, πυρός, κλοπής. ι) Η διεκπεραίωση διαδικασιών ταξινόμησης πινακίδων έναντι αμοιβής. ια) Η εκμίσθωση, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, καθώς και η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), μοτοσικλετών, ηλεκτρικών και απλών ποδηλάτων. ιβ) Η εκμίσθωση, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, καθώς και η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), IX αυτοκίνητων, φορτηγών και πάσης φύσης επαγγελματικών οχημάτων. ιγ) Η εκμίσθωση, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, καθώς και η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) σκαφών αναψυχής και jet ski. ιδ) Η επισκευή και συντήρηση μοτοσυκλετών, ηλεκτρικών και απλών ποδηλάτων. ιε) Η μεταφορά, έναντι αμοιβής, παντός είδους οχημάτων ιστ) Η παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών ιζ) Η εμπορία ειδών ένδυσης και αξεσουάρ. ιη) Η εμπορία κρανών μηχανής. ιθ) Η εμπορία ελαστικών για μοτοσυκλέτες και μηχανές.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45401000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Κύρια
45400000 ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
45401007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
45401015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45402000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45402005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
45402007 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
45402014 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45405000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421128 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46421129 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ) Δευτερεύουσα
46421146 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Δευτερεύουσα
46493312 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ Δευτερεύουσα
47646520 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ Δευτερεύουσα
47717126 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47717127 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση