ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 6 , ΑΘΗΝΑ, 17561

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 6 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 051109841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153527501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-01-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-01-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KGM PRINT

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 6
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Σκοπός Επιχείρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση