ΚΑΛΑΜΑΓΚΑΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΒΡΙΣΗΙΔΟΣ 47 , ΑΘΗΝΑ, 13122

ΚΑΛΑΜΑΓΚΑΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΒΡΙΣΗΙΔΟΣ 47 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 801297491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153804101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-02-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-02-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΛΑΜΑΓΚΑΚΙΑ
KALAMAGAKIA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΡΙΣΗΙΔΟΣ 47
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Α) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία – σουβλατζίδικα με παροχή σερβιρίσματος ή όχι. Β) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ουζερί, μεζεδοπωλείο, ζυθοπωλείο, τσιπουράδικο με παροχή σερβιρίσματος ή όχι. Γ) Υπηρεσίες διανομής του φαγητού (delivery) και παράδοσης σε πακέτο (take away).- Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί: Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. Δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Ε) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε συνεργαζόμενη με οποιονδήποτε τρόπο με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία και ΣΤ) να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (Know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση