Βρέθηκαν 37 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΣΤ.-ΓΙΑΝΝΑΚΗ Κ. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801426490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156564401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΒΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147794103
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154506401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΛΑΜΑΓΚΑΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801297491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153804101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139186670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153680901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102970943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150214101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801072935
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148445401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103615285
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151508001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEQUAN OU TOY WENZHU


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139233084
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144918201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση