Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENANCE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801506871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158163601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

R.H.I. REAL HOUSE INVESTMENTS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801067138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148314701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΙΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801005310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146782001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)VENTI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800881058
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143847401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2017
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΘΕΙΚΟ ΠΑΓΩΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800816537
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141942201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ.ΜΠΙΣΟΒΙΤΗΣ - Κ. ΝΑΣΤΟΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997546996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121446001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ.ΛΑΣΚΟΣ - Γ.ΣΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997402012
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120077301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΗΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997889342
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9340401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-04-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση