Μ. ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 26 , ΑΘΗΝΑ, 13676

Μ. ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΦΛΩΡΙΝΗΣ 26 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801437283
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156813101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-10-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-10-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PEPPERMIND

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 26
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, 2 .Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, 3. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, 4. Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης, 5. Πώληση διαφημιστικού χώρου η χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή η βάσει σύμβασης, , 6. Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, 7. Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου, 8. Διάθεση διαφημιστικού χώρου η χρόνου στο διαδίκτυο, 9. Κατασκευή μονάδων μνήμης και άλλων συσκευών μνήμης, 10. Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, 11.Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, 12.Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες, 13. Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, 14.Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, 15.Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης, 16.Έκδοση εντύπων περιοδικών κάθε είδους, 17.Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες, 18.Έκδοση βιβλίων, 19.Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων, 20.Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων, 21.Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων, 22.Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων, 23.Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών, 24.Υπηρεσίες δραστηριότητας παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, 25.Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας), 26.Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων), 27.Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού επιχείρησης, 28.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας, 29.Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, 30.Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης η αναδιάρθρωσης επιχείρησης, 31.Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, 32.Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας, 33.Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφάλειας, 34.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων), 35.Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, 36.Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων, 37.Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις η/και εξαγορές, 38.Λογιστικες υπηρεσίες, 39.Δραστηριοτητες λογιστικής, 40.Τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, 41.Παροχη φορολογικών συμβουλών, 42.Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης, 43.Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης, 44.Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών, 45.Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, 46.Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας, 47.Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομίας, 48.Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών, 49.Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, 50.Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών , 51.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής, 52.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 53.Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας, 54.Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας, 55.Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων, 56.Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic), υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων, 57.Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χωρών (decorateur), 58.Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων, 59.Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιοκτήτων η μισθωμένων ακίνητων, η απόκτηση, ανέγερση, οικοδόμηση, κατασκευή, επισκευή, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη , πώληση καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση παντός είδους οικοδομημάτων, όπως κατοικιών, κτιρίων γραφείων ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων για λογαριασμό τρίτων καθώς και για λογαριασμό της εταιρείας, 60. Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 61. Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 62. Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 63. Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 64. Υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης επάρκειας γνώσεων ή επαγγελματικών προσόντων Η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας. Γενικά η εταιρεία μπορεί να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κύρια

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση