Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEK DUB Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801578946
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159493801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801437283
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156813101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CUSTOM PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801257014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152858301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZERETHRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801234639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152351901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IMPRIMATUR ΔΑΒΙΑΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800888096
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144158001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CKBSM ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800863004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143281901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FERTICEUTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800801407
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141349101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - CASPEDES I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800718833
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138229201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση