ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – W.A.T.T. RECYCLING – ENVIROPLAN – ΑΡΣΗ Α.Ε.

ΕΡΜΟΥ 25 , ΚΗΦΙΣΑ, 14564

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – W.A.T.T. RECYCLING – ENVIROPLAN – ΑΡΣΗ Α.Ε.


ΕΡΜΟΥ 25 , ΚΗΦΙΣΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ. 996727877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160327001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-07-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-07-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Κ/ΞΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΜΑ
K/XIA PRASINOU EMA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΡΜΟΥ 25
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Κοινοπραξίας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο η εκτέλεση του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης για την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε «Πράσινο Εργοστάσιο», καθώς και των ενδεχόμενων επεκτάσεων του αντικειμένου ή χρονικών παρατάσεων αυτής, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της αναδόχου Κοινοπραξίας και του Αναθέτοντος Φορέα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση