Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801683955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161437601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801343033
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154771501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Geocycle Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801101554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149124501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε - Θ.Γ. ΛΩΛΟΣ- Χ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε - ΑΡΣΗ Α.Ε


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997715711
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146486701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998807500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7249601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση