ΚΥΑΝ GROUP ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 , 17561

ΚΥΑΝ GROUP ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801696207
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161680701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-11-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-11-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KYAN GROUP Α.Ε.
KYAN GROUP S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση