ΑΛΣΟΣ LIVING ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε.

ΣΗΦΑΚΗ 8 , ΑΘΗΝΑ, 11143

ΑΛΣΟΣ LIVING ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε.


ΣΗΦΑΚΗ 8 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 801728210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162268601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-01-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-01-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΛΣΟΣ LIVING E.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΗΦΑΚΗ 8
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΤΗΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 4ο Σκοπός Η εταιρεία «ΑΛΣΟΣ LIVING ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΑΛΣΟΣ LIVING E.E.» έχει σαν σκοπό την αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και γενικά εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων και δραστηριοποίηση στον τομέα των επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η αγορά και πώληση διαμερισμάτων, κτιρίων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και γενικότερα ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 2. Η ανέγερση κατοικιών και τουριστικών μονάδων ή καταλυμάτων για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων προς εκμετάλλευση ή προς πώληση. 3. Η χρονομεριστική πώληση και εκμίσθωση ακινήτων. 4. Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία (επιπλωμένων ή μη επιπλωμένων). 5. Εκμίσθωση επιπλωμένων ή κενών διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, (με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών). 6. Εκμίσθωση επιπλωμένων ή κενών διαμερισμάτων βραχυπρόθεσμης διάρκειας (με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών). 7. Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για επαγγελματική χρήση (επιπλωμένων ή μη επιπλωμένων). 8. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 9. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 10. Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων 11. Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές 12. Οι ανωτέρω σκοποί της εταιρείας τίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. (β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες για ακίνητα ιδιοκτησίας της , είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες]. (γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. (δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. (ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. (στ) Να συνάπτει συμβάσεις ανάπτυξης και δικαιόχρησης (franchise) και η παροχή συμβουλευτικών επιχειρηματικών υπηρεσιών ή συμβούλων διαχείρισης ζ) η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κύρια
55201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
55201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δευτερεύουσα
55201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
55901901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101200 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
68201102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
68201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68201203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68321100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση