Βρέθηκαν 72 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΚΑΤΖΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999855740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5928101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OHMYTAGS SPORTS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800372657
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118885401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LOCA TOYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801533351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158649701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΡΑΙΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801443474
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156952401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ICGB AD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996899221
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153897901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117400052
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155051401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΕΓΚΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 029558710
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7930101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SAIMIR TOSKA ΤΟΥ HILMI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 108375747
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151420001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ MARINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801086233
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148748301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801085088
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148719601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση