ΣΙΔ-ΜΕΤΑΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 11 ΚΑΙ ΑΡΤΗΣ , Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 14342

ΣΙΔ-ΜΕΤΑΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 11 ΚΑΙ ΑΡΤΗΣ , Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999495557
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5957701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-07-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-07-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΙΔ ΜΕΤΑΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ε.Π.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 11 ΚΑΙ ΑΡΤΗΣ
  Πόλη:
Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η επί κέρδη εμπορία και επεξεργασία σιδήρου, ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου, χαλκού, ορείχαλκου και κάθε άλλου μετάλλου σε φύλλα λαμαρίνας, ράβδους, σωλήνες και οποιαδήποτε άλλη εμπορεύσιμη μορφή, καθώς και κάθε άλλου συναφούς είδους προμηθευόμενη αυτά από την εγχώρια αγορά και από το εξωτερικό με εισαγωγές, επεκτεινομένου του σκοπού της και στην αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων, εργαλείων και ειδών κιγκαλερίας γενικά Όλα τα παραπάνω σχετικά με το σκοπό της εταιρείας απαρριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Η εταιρεία προς επίτευξη του σκοπού της μπορεί να ιδρύει και άλλες παρεμφερείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις και να προβαίνει γενικά σε κάθε είδους εργασίες που θεωρούνται πρόσφορες για την επίτευξη του σκοπού της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση