Βρέθηκαν 26 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΙΕΝΣ ΤΕΚ ΕΝΤ ΦΑΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801341236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154741001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΤΙΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077061112
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149428501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067049902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133344101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΙΠΕΑΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800848037
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142893401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067062008
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137893501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800593491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131255101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση