Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042745104
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175552301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGOMASS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801569138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159300101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKALTECH CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801101308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149116901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EURONSECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800676468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135367601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800638882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133483801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.ΣΤΕΡΓΙΟΥ -Ν.ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800392171
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119867601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998385414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9618801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SIMAK ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997670633
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9560101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-08-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094035835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 409401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1975
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση