Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKALTECH CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801101308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149116901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΟΜΟΣΤΑΡ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998628951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8884001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998767096
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6819801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099871513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5031801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099950608
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4238501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035183555
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2506301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΓΜΑΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094251175
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 760801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση