(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ. ΚΑΤΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 15-19 , ΑΘΗΝΑ, 10562

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ. ΚΑΤΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 15-19 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094106574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 336201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-12-1981
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-01-1982
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε.
ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε.
RADIO KATOUMA S.A.
RADIO KATOUMA A.E.
(YPO EKKATHARISI) RADIO KATOUMA A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 15-19
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) η εμπορία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών ειδών εν γένει, β) η αντιπροσώπευση εμπορικών Οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, η αντιπροσώπευση Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών του εξωτερικού και εσωτερικού, ως προς τα απ’ αυτές παραγόμενα είδη, συναφή προς τα ανωτέρω όμοια είδη, η πώληση των εμπορευμάτων απ’ ευθείας ή μέσω αντιπροσώπων χονδρικώς και λιανικώς. Η Εταιρία θα αντιπροσωπεύει και θα εμπορεύεται Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρικά είδη και ανταλλακτικά αυτών μηχανήματα και συσκευές ως και τα συναφή με αυτά είδη, γ) η εγκατάσταση και η επισκευή των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46691508 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κύρια
46471212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ Δευτερεύουσα
46691503 XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691503 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691512 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΟΔΩΝ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΛΥΧΝΙΩΝ, ΘΥΡΙΣΤΟΡ, ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΔΙΠΛΕΥΡΗΣ ΔΙΟΔΟΥ (ΔΙΑΚ) ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΔΙΠΛΕΥΡΗΣ ΤΡΙΟΔΟΥ (ΤΡΙΑΚ) Δευτερεύουσα
46740000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
47433301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47524702 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
47524711 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟ ΨΕΚΑΣΜΟ Δευτερεύουσα
47545401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ ΕΩΣ 1000 V Δευτερεύουσα
47545407 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47788318 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΓΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση