ΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 171 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

ΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 171 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800724262
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138459101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-04-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-04-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
FORODIAGNOSI-SYMVOULEUTIKES YPIRESIES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 171
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: Οι υπηρεσίες λογιστή-φοροτεχνικού, οι υπηρεσίες σύμβουλου επιχειρήσεων - consulting, οι υπηρεσίες μεσιτείας, οι υπηρεσίες έρευνας αγοράς , ασφάλειες ζωής, και υπηρεσίες συμβούλου σε ασφαλιστικά θέματα ,οι τραπεζικές συμβουλές, οι υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου, οι υπηρεσίες εξωτερικών υποθέσεων, η εκμετάλλευση κέντρων διασκέδασης και χώρων εστίασης, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβούλων , οι υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων , οι δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών. Η διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδρίων.Οι φωτογραφικές δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού, οι υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
69202000 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κύρια
64200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) Δευτερεύουσα
64991100 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
65110000 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ Δευτερεύουσα
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
66221007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
68311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
69202201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
69202202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
69202300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221215 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Δευτερεύουσα
72201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Δευτερεύουσα
73201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
84211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90040000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση