ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΚΕΑΚ)

ΗΡΟΔΟΤΟΥ 12 , 10675

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΚΕΑΚ)
Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 996560735
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173161101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-11-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-11-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 12
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της Εταιρείας είναι: Η διενέργεια έρευνας και η συμβολή της στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία σε όλους τους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, ενδεικτικά –και όχι αποκλειστικά– σε τομείς όπως: αγροδιατροφική αλυσίδα, ψηφιακές τεχνολογίες, τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, κυκλική οικονομία, βιοεπιστήμες, υγεία, φάρμακα, βιώσιμη ανάπτυξη, αειφόρο ενέργεια, κλπ. Η έρευνα, καταγραφή, τεκμηρίωση, διάσωση, διάδοση, προβολή και ανάδειξη του Ελληνικού πνευματικού πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου και αποθέματος, όπως αυτός διαμορφώθηκε ανά τους αιώνες, και των αλ¬λη¬λε¬πι¬δράσεών του με άλλους Πολιτισμούς. Η ανάληψη μελετών και ερευνητικών δρα¬στη¬ριοτήτων για την ανάδειξή του και η συνεργασία διεθνώς με πα¬νε¬πι¬στη¬μι¬α¬κά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκο¬πούς. Η έρευνα, ο σχεδιασμός, η παραγωγή, και ανάπτυξη, υλοποίηση συστημάτων και προϊόντων οπτικοακουστικής τεχνολογίας, για την μετάδοση ήχου και εικόνας, για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, και κάθε άλλου προϊόντος ήχου και εικόνας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ντοκιμαντέρ, ταινίες κλπ), καθώς και ο σχεδιασμός, παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, υλοποίηση καθώς και η διαχείριση ανάλογου φωτογραφικού, τηλεοπτικού και κινηματογραφικού υλικού, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η φωτογράφιση, η ηχογράφηση, η βιντεοσκόπηση, το μοντάζ, η αναπαραγωγή, η προβολή κτλ.), και η ψηφιοποίηση αρχείων ήχου, εικόνας, εγγράφων και αντικειμένων, την προβολή των επιτευγμάτων έρευνας και γενικότερα την προαγωγή του πολιτισμού. Επιπλέον κάθε είδους σύγχρονη ψηφιακή οπτικοακουστική παραγωγή, όπως οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality), η επαυξημένη (Augmented Reality), οι τρισδιάστατες απεικονίσεις. Η προβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας, με την ανάπτυξη και διάδοση γνώσης και νέων ιδεών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση