Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AGC SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801202330
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151637401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ.
Α.Φ.Μ 999057902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151271101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CIVINET CY – EL SECRETARIAT IKE


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800827134
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142277201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONEX NEORION SHIPYARDS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800652551
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134200101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DYΝAMIC VISION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800621887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132613601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)COSMOANELIXIS I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800564330
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129561601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2014
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800496678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125682601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CREATIVE NANO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800485800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125064801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800426258
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121866901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση