ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

ΓΡΑΜΜΟΥ 71 , ΑΘΗΝΑ, 15124

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ


ΓΡΑΜΜΟΥ 71 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 061987111
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174096401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-10-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-12-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ELIAS KALYVAS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΡΑΜΜΟΥ 71
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ

Σκοπός Επιχείρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση