ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΟΕ

Λ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 5ΧΛΜ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 5Ο ΧΛΜ. , ΑΡΤΕΜΙΔΑ, 19016

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΟΕ


Λ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 5ΧΛΜ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 5Ο ΧΛΜ. , ΑΡΤΕΜΙΔΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999337186
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5558901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-01-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-01-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 5ΧΛΜ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 5Ο ΧΛΜ.
  Πόλη:
ΑΡΤΕΜΙΔΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ)
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

3) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ , ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ , ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ , ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ. 3α) Η εισαγωγή από το εξωτερικό πάσης φύσης εμπορευμάτων, πρώτων υλών, μηχανημάτων, ως και πάσης φύσεως προϊόντων, αυτοκινήτων, σκαφών, ή άλλων ειδών καινούργιων ή μεταχειρισμένων. 3β) Η ανάληψη πάσης (ρύσεως έργων εργολαβικών ή με αντιπαροχή ιδιωτικών ή δημοσίων, η έκδοση πάσης φύσεως οικοδομικών αδειών ή άλλων αδειών από το δημόσιο ή την τοπική αυτοδιοίκηση. 3γ) Η εμπορία ή εγκατάσταση, η εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων ή ανεμογεννητριών ή υδροηλεκτρικών συστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 30) Η ενοικίαση πάσης φύσεως ειδών ακινήτων ή κινητών, ποδηλάτων, αυτοκινήτων, σκαφών, εργαλείων, μηχανημάτων. 3Ε) Η διαμεσολάβηση για παντός είδους ασφάλιση ζωής, αυτοκινήτου, μηχανών, ακινήτων, οικοδομούν, ως και η πρακτόρευση κάθε ασφαλιστικής εταιρείας για κάθε είδους ασφάλιση. Υπεύθυνος για το συγκεκριμένο αντικείμενο ορίζεται το ομόρρυΟμο μέλος Ραφτόπουλος Ιωάννης του Ιωάννη. 3στ) Η σύναψη του αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46720000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Κύρια
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
43221205 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
45110000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46150000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47520000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47545441 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
65110000 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ Δευτερεύουσα
68310000 ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
72110000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δευτερεύουσα
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση