Α.ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 29 , ΑΘΗΝΑ, 11524

Α.ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 29 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 999370423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5595301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-01-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-02-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

AUDIO & VISION

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 29
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

3. Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία, επισκευή και εγκατάσταση ηλεκτρονικών, οπτικοακουστικών ή ηλεκτρολογικών μηχανημάτων και συσκευών, η κατασκευή ηλεκτρονικών, οπτικοακουστικών ή ηλεκτρολογικών μηχανημάτων και συσκευών, η εμπορία ανταλλακτικών των άνω μηχανημάτων και συσκευών, η μίσθωση οπτικοακουστικών μηχανημάτων και συσκευών, καθώς και κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε νομικής μορφής υφιστάμενες ή συσταθησόμενες συναφείς ή μη συναφείς και πάσης φύσεως επιχειρήσεις. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση σκοπούσα στην πραγματοποίηση των άνω σκοπών ή άλλων συναφών τοιούτων. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της εταιρείας


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46431204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ Κύρια
43211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46431200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ DVD Δευτερεύουσα
46431207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46521300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΕΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ Δευτερεύουσα
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47433306 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
47433308 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
47433309 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47433310 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Δευτερεύουσα
47433311 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
95211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση