ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΙΜΒΡΟΥ 1 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


ΙΜΒΡΟΥ 1 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998101563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8447001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-07-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-10-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

COSPICON ΑΕ
COSPICON SA
COSPICON AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΜΒΡΟΥ 1
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι : 1) Η παραγωγή, επεξεργασία και διαμόρφωση δομικών υλικών είτε σε ιδιόκτητες είτε σε μισθωμένες εγκαταστάσεις με ιδιόκτητα ή μισθωμένα μηχανήματα. 2) Η αγορά προς μεταπώληση δομικών υλικών (όπως ενδεικτικά φύλλα καλύψεων επιφανειών, λαμαρίνες, κουπόλες, κλπ), καθώς και η αγορά προς μεταπώληση συναφών υλικών (αλουμινίων, σιδήρου, βιδών, σιλικόνης κλπ) είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. 3) Η κατασκευή δομικών και συναφών δημοσίων ή ιδιωτικών έργων όπως ενδεικτικά οικοδομών επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων επί αντιπαροχή προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση και η κατασκευή συναφών ή υποστηρικτικών έργων. 4) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων που παράγουν ή πωλούν δομικά υλικά. 5) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή σε οποιεσδήποτε άλλες εταιρικές μορφές για την κατασκευή έργων, 6) Η συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφημιστικές ημερίδες, η έκδοση διαφημιστικών εντύπων καθώς και η καταχώρηση διαφημίσεων για την προώθηση των ως άνω κατασκευών. 7) Η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την επίτευξη των ως άνω σκοπών. 8) Η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων και περιεχομένων. 9) Η παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων – ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 10) Η αντιπροσωπεία και παροχή υπηρεσιών μεσιτείας στην αγορά των ηλεκτρονικών μηχανημάτων. 11) Το χονδικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών μηχανημάτων και υπολογιστών περιφερειακών εξοπλισμών και προγραμμάτων. 12) Οι υπηρεσίες Διαφήμισης. 13) Το εμπόριο τζαμιών και τοποθέτηση τζαμιών


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46721304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κύρια
63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κύρια
25112301 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ Δευτερεύουσα
25112304 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46191004 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46721317 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
61101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
66121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
73111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση