ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ - Μ.Τ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ - Μ.Τ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800784222
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140824801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-12-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-12-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ - Μ.Τ.
CONTEMPORARY CONSTRUCTION - M.T.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι : Α) Να ασκεί λιανικό και χονδρικό εμπόριο οικοδομικών υλικών γενικά , όπως εμπόριο πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ειδών χρωματοπωλείου και καγκελαρίας, εμπόριο μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλων υλικών από ξύλο. Β) Να ασκεί εμπόριο καυσόξυλων και ενεργειακών και άλλων τζακιών Γ) Να αναλαμβάνει υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων καθώς και άλλες εργασίες εκσκαφής και μετακίνησης γαιών – χωματουργικές εργασίες. Δ) Να ασκεί χονδρικό εμπόριο πορτών , παραθύρων και των πλαισίων τους , καθώς και κατωφλιών για πόρτες , από σίδηρο χάλυβα ή αλουμίνιο. Ε) Να μισθώνει κάδους για μπάζα. Για την πραγμάτωση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί : 1 )Να συνεργάζεται ή /και να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και 2) να ιδρύει άλλες εταιρείες ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ατομική ή εταιρική επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά , ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία προς επίτευξη , διεύρυνση και προώθηση των σκοπών της , δύναται να δραστηριοποιείται στην ημεδαπή και αλλοδαπή , να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό , να συνεργάζεται με άλλα , φυσικά ή νομικά πρόσωπα , να ιδρύει οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εταιρείες , να συμμετέχει σε προϋπάρχουσες εταιρείες και κοινοπραξίες που έχουν το αυτό ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών και επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς , να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς, ιδιωτικών φορέων ή του δημοσίου με αντικείμενο αυτό του εταιρικού σκοπού της και να προβαίνει γενικά σε κάθε αναγκαία πράξη για την επίτευξη των σκοπών της , έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Εφόσον εκ του νόμου , ή από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η ύπαρξη φυσικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί σχετική άδεια για την εκτέλεση ή άσκηση οποιασδήποτε εργασίας ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, το πρόσωπο αυτό θα είναι ο διαχειριστής της εταιρείας , ή πρόσωπο το οποίο θα καθορίζεται ή θα ανακαλείται με απόφαση του διαχειριστή. Στ )Η διενέργεια εθνικών και διεθνών μεταφορών σε ολόκληρη τη χώρα και στο εξωτερικό, με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, ιδιόκτητα ή μισθωμένα φορτηγά- ρυμουλκούμενα, ελκυστήρες – ημιρυμουλκούμενα και εν γένει με κάθε είδους οχήματα κατάλληλα για αυτές τις μεταφορές αυτές που θα ανήκουν στην μοναδική εταίρο ή στην εταιρεία και θα κυκλοφορούν κατά νόμο με την καταβολή κομίστρων. Ζ) Τις υπηρεσίες: συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων, διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α., θραύση, καθαρισμός και διαλογή ΑΛΛΩΝ απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών, θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Κύρια
37001100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
46731206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46731636 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
47524200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47524500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47524600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
47524900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47524950 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47788500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση