Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 157698393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155480801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELEFUND ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801355277
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155005901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ - Μ.Τ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800784222
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140824801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SHELMAN Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999213349
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5885701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104978440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5705601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999900113
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4882101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

XAΡΑΛΑΜΠΑΚΗ-ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099998770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3607001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση